Heemkring Wiekevorst

Abonneer


 
 
 
6 euro - Gewoon lid
10 euro - Steunend lid
15 euro - Gewoon lid per post
20 euro - Steunend lid per post
20 euro + portkosten - Internationaal lid
 
 

Driemaal per jaar een vleugje Wiekevorstse geschiedenis!


INFO ABONNEMENTEN

Ons tijdschrift ontvangt u minstens driemaal per jaar als u 1 jaar LID wordt. Een gemiddelde van 32 bladzijden lees –en kijkgenot!          

U kunt via één van onze bestuursleden (lijst zie elders op deze website) de betaling verrichten. Wanneer u in Wiekevorst woont wordt het nummer bedeeld via onze bestuursleden. Woont u buiten Wiekevorst kan u kiezen: ofwel verzending per post ofwel via contacten met een bestuurslid dat u kent.

De mogelijkheid tot ruilabonnement is tevens voorzien. Als lid van uw vereniging ontvangt u ons nummer gratis op voorwaarde dat uw periodieke uitgave eveneens gratis aan onze vereniging wordt gezonden.

MANUEEL overschrijven kan op ons rekeningnummer:


Heemkring Wiekevorst Ons Dorp,

Kleine Weg 23,

2222 Wiekevorst


BE11 0682 0264 4848


Vermelding: “Naam NIEUW LID en het jaartal”

Verlenging van het lidmaatschap kan opnieuw via een bestuurslid, door een overschrijving of door contante betaling op onze jaarlijkse tentoonstelling in de parochiezaal.
U wordt als lid bovendien op de hoogte gehouden van al onze activiteiten.
Uw lidmaatschap vervalt wanneer u na een tweede (schriftelijke) uitnodiging niet meer betaald.

VOORBEELD NR.